================ KETUA JURUSAN ================

                                                                                       

                                                             ================= SEKRETARIS JURUSAN =============

                                                                                     


PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

 =============== KETUA PROGRAM STUDI=============

 ===================== DOSEN=====================


PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN

 =============== KETUA PROGRAM STUDI=============

 ===================== DOSEN=====================


PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN

=============== KETUA PROGRAM STUDI=============

 ===================== DOSEN=====================